تبلیغات
هاوار جوانرود hawarjavanrood@yahoo.com - اﻋﻀﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ
 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : هاوار مصلح
نویسندگان
نظرسنجی
آیا شما با دریافت عوارض جهت پارک کردن در خیابان شافعی و.. موافقید؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
هاوار جوانرود hawarjavanrood@yahoo.com
آمده ایم تا بمانیم
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

ﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ۱۵ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧ به ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ، ﺿﺮﻏﺎﻡ ﺻﺎﺩﻗﯽ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ 15 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﺪ.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ، ﺩﺭ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺍﺯ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺩﻫﺪﺷﺘﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻧﺎﺩﺭ ﻗﺎﺿﯽ‌ﭘﻮﺭ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺳﺎﻣﺮﯼ، ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺯﻣﺎﻧﯿﺎﻥ، ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ‌ﺯﺍﺩﻩ، ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﯿﻤﺮﺩﺍﻧﯽ، ﻣﻬﺪﯼ ﻋﯿﺴﯽ‌ﺯﺍﺩﻩ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﯼ ﭘﻮﺭﻓﺎﻃﻤﯽ، ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﺋﯿﺪ ﺭﺣﻤﺖ، ﺍﯾﺮﺝ ﻋﺒﺪﯼ، ﻧﻌﻤﺖ‌ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﯼ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﺯ ﺍﻓﺨﻤﯽ، ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ.ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻃﺮﺡ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ، ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪﯼ، ﻣﻬﺪﯼ ﻋﯿﺴﯽ‌ﺯﺍﺩﻩ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺁﻟﯿﺎ، ﺍﯾﺮﺝ ﻋﺒﺪﯼ، ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﯿﻤﺮﺩﺍﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻃﺮﺡ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.ﻭﯼ، ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﺪ.

نوع مطلب : خبر، جوانرود، روانسر، خبر فوری، پاوه، ثلاث باباجانی، کرمانشاه، اقتصادی، اجتماعی، 
برچسب ها : منوچهری، مجلس، کمسیون، تامین اجتماعی، تحقسق و تفحص،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 22 دی 1392 11:12 ق.ظ
سلام خوبی؟وبلاگ زیبایی داری ولی یه مشکل خیلی کوچیک داری من یه راهی بهت پیشنهاد میکنم خودم تست کردم جواب گرفتم.برو وبلاگت رو به این آدرس ثبت کن این سایت بازدید کننده زیاد داره و کسانی که به این سایت سر میزنند به وبلاگ تو هم سر میزنند.موفق باشی
یکشنبه 22 دی 1392 08:57 ق.ظ
سلام خوبی؟وبلاگ زیبایی داری ولی یه مشکل خیلی کوچیک داری من یه راهی بهت پیشنهاد میکنم خودم تست کردم جواب گرفتم.برو وبلاگت رو به این آدرس ثبت کن این سایت بازدید کننده زیاد داره و کسانی که به این سایت سر میزنند به وبلاگ تو هم سر میزنند.موفق باشی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب